Team building za podjetja
Poleg zabave, izboljšanja sodelovanja in višanja zaupanja v ekipi, je dobrih razlogov za organizacijo team buildinga še precej več. Team building je koristen tudi za uvedbo sprememb, izkustveno praktično učenje novih veščin, reševanje aktualnih problemov, kreativno iskanje rešitev, oblikovanje vizije in vrednot organizacije itn.

Team building za podjetja je razvojna aktivnost za povezovanje delovnih ekip, projektnih teamov, vodstvenih teamov in za uvedbo sprememb. Profesionalno pripravljen in izveden team building za podjetje je aktivnost, kjer se lahko udeleženci zelo hitro naučijo novih  veščin in spretnosti, ki jih lahko nato takoj začnejo uporabljati tudi v vsakdanjem  delovnem procesu.  

Če iščete izvajalca, ki izvaja team building za podjetja, kliknite TUKAJ.  

Zakaj je team bulilding za podjetja zelo smiselna in koristna aktivnost?    

Pri team buildingu se zaradi različnih praktičnih vaj, iger, simulacij… pri udeležencih na dogodku aktivirajo vsa čutila in celoten mentalni, čustveni ter kreativni potencial. Ko ljudje v družbi svojih sodelavcev aktivirajo svojo logiko, razum, čustva, domišljijo, intuicijo, kreativnost… se mnogi izzivi razrešijo na zelo presenetljive načine. V tem stanju pa se vsak človek tudi zelo hitro situacijsko (na)uči novih veščin in strategij.

Kaj so najpogostejši razlogi za izvedbo team buildinga za podjetje? 

Razlogov, da se podjetje ali organizacija odloči za organizacijo team buidlinga je kar precej, a če pogledam zgodovino svojih team buildingov, so razlogi za nekatere od njih bili recimo naslednji: 

 • Uvedba strateških sprememb v več oddelkih podjetja zaradi zagona proizvodnje povsem novega produkta.
  teambulinding za podjetja - 1
  Vsak začetek nečesa novega je za sistem izziv, ki povečuje stres, pri ljudeh pa povzroči tudi odpor. Najsi gre za proizvodnjo novih produktov ali za uvedbo novih  postopkov in protokolov, s team buildingom se proces sprememb lahko zelo pospeši.  

  S pomočjo team buildinga, ki je potekal izven podjetja, tri dni, so se vodje več oddelkov med reševanjem različnih nalog in izzivov zelo dobro povezali. Hkrati se je izboljšalo tudi njihovo medsebojno zaupanje in sodelovanje, s čimer so bili še bolj pripravljeni na učinkovito opravljanje predvidenih nalog v novem delovnem procesu. Naročnik: slovenska podružnica večje mednarodne korporacije. V tem podjetju je team building bil le ena od več skupnih aktivnosti. Hkrati je potekalo tudi obsežnejše usposabljanje vodij v obliki praktičnih učnih delavnic. 

 • Postopna menjava več ključnih vodij oddelkov ter spremembe v organizacijski kulturi zaradi nujne reorganizacije podjetja.

  Nov predsednik uprave je uvedel nove strategije, nove procese, novo kulturo in novo politiko podjetja. S pomočjo dvodnevnega team buildinga se je v podjetju začel proces izobraževanj za vodje in različne posamezne strokovnjake, ki sooblikujejo kulturo podjetja. Naročnik: večje slovensko industrijsko podjetje s prepoznavno lastno blagovno znamko; tudi na mednarodnem tržišču. Tudi tukaj sem hkrati izvajal  obsežnejše usposabljanje vodij, razvojnega oddelka,  marketinškega oddelka, prodajnega oddelka in posameznikov iz drugih strokovnih služb.  

 • Strateška sprememba prodajne in marketinške strategije.
  team building za podjetje
  Strokovni ali sistemski team building, z iskanjem svežih in novih rešitev, je dobra izbira, če so v delovni ekipi ali podjetju  manjše ali večje težave.     

  Lastnik in direktor storitvenega podjetja je ugotovil, da so že vstopili v fazo zelo nakazujočih resnih finančnih težav. To podjetje je kljub obilici pridobljenega posla in dela imelo slab denarni tok, dolgovi pa so narasli do skrajne zgornje meje obvladljivosti. V sistemskem ter strokovnem team building vikendu (tri dni) so vodstvo podjetja ter osebje iz marketinga in prodaje oblikovali novo hierarhijo vrednot ter vizijo. Poudarek je bil predvsem na tem, da so jasno opredelili, kdo so za njih perspektivne stranke in pri katerih projektih dosegajo najvišjo dodano vrednost. Naročnik: manjše zasebno podjetje z okoli 30 zaposlenimi.

 • Prenos upravljavskih pooblastil in odgovornosti na naslednike v družinskem podjetju.

  Starša, ki sta bila ustanovitelja podjetja, sta vodenje in upravljanje podjetja predala svojima otrokoma, ki sta v podjetju bila že predhodno zaposlena. Po tem dvodnevnem team buildingu sta oba naslednika 100% prevzela dve najpomembnejši funkciji v upravljanju podjetja. Namen team buildinga je bil, povezovanje predstavnikov raznih področij oz, oddelkov v podjetju  z novima ključnima odločevalcema.  Naročnik: družinsko podjetje z okoli 70 zaposlenimi.  

 • Skupinsko iskanje rešitev za boljšo optimizacijo delovnega procesa, za zmanjševanje stroškov in za reševanje  raznih težav. 

  Različni naročniki so s pomočjo enodnevnega team buildinga reševali različne probleme, težave in izzive. Od tega, kako zmanjšati število napak v proizvodnji, kako bolj preudarno uporabiti gradbeni material na delovišču, kako bolje organizirati delo na terenu… do tega, kako strankam prodati dodatne storitve iz svoje ponudbe. Naročniki tovrstnih enodnevnih team buildingov so bila različna podjetja, kakor tudi organizacije iz javnega sektorja.

 • Animacija zaposlenih na neformalnem pikniku, družabnem srečanju, ekskurziji, izletu…, da se še bolje medsebojno spoznajo in povežejo.      
  teambuilding za podjetje-1
  S strokovnim vodenjem in animacijo izkušenega  zunanjega izvajalca, postane team building bolj profesionalna, ciljno usmerjena in povezovalna aktivnost. 

  Nekateri naročniki so svoje letne neformalne dogodke (piknik s  sodelavci, neformalno družabno srečanje, ekskurzija…) oplemenitili z aktivnostmi, ki so namenjene povezovanju zaposlenih in izboljševanju njihovega medsebojnega zaupanja. Kot animator sem na teh dogodkih poskrbel za aktivnosti v obliki zanimivih poučnih iger ali praktičnih vaj za višanje sodelovanja, zaupanja, kreativnega reševanja izzivov itn. Poudarek pri teh programih je bil: ustvarjanje sproščenega vzdušja, izražanje osebne avtentičnosti, izboljševanje medsebojnega zaupanja itn. Naročniki tovrstnih enodnevnih team buildingov so bila različna podjetja, kakor tudi organizacije iz javnega sektorja in društva ter klubi.

Če iščete izvajalca, ki izvaja team building za podjetja, kliknite TUKAJ ali pa me kontaktirajte. Pokličite na 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net

Kako se dogovarjam za izvedbo team buildinga za podjetje?

Na sestankih za team building za podjetja, se odvisno od želj, namenov in ciljev z naročnikom vedno jasno dogovorim, kaj od tega programa pričakuje.

Da se doseže ustrezen namen in cilj team buildinga, sem kot izvajalec najprej pozoren na to, kaj naročnik želi in v kolikšni meri lahko ta njegova pričakovanja izpolnim. Dejstvo je, da nisem vedno najbolj primerna izbira za različne cilje in namene, in to tudi jasno povem. Včasih tudi ugotovim, da pričakovanja naročnika niso realna. Še posebej, če želi reševati precej kompleksen izziv znotraj premajhnega časovnega in vsebinskega angažiranja. Dejstvo je, da je za reševanje bolj kompleksnih zadev potrebno pogledati širše in globlje v strukturo organizacije. Ukrepe in aktivnosti za rešitev raznih zadev, je vedno smiselno izvajati na nivoju vzrokov. Do resničnih vzrokov pa redkokdaj pridemo v pol dneva ali pa v dveh urah.             

Team building za podjetja izvajam v treh različnih izvedbenih oblikah 

Izvedbeno se ukvarjam z naslednjimi oblikami team buildingov: 

Kako uspešno se pri tem dosežejo želeni rezultati in učinki, je precej odvisno od volje in želje naročnika, kako poglobljeno je pripravljen pogledati v kulturo svojega podjetja. Ali pa delovnega teama, ki je poslan na team building. Na vsak sistem ima največji vpliv kultura in politika tega sistema. Oboje, organizacijsko kulturo in politiko, v največji meri oblikujejo ustanovitelji, lastniki in upravljalci teh sistemov. Oboje nastaja skozi daljši čas in se vse bolj in vse bolj utrjuje. 

Razlika med zabavnim, strokovnim in sistemskim team buildingom je v tem, kako globoko v dinamiko nekega sistema ali skupine pri tej aktivnosti pogledamo. Mišljeno je predvsem to, kako poglobljeno kot animator, coach, trener… interpretiram medsebojne odnose v skupini udeležencev. Kot zunanji opazovalec ter strokovnjak za timsko dinamiko, večinoma vidim trenutno realnost v ekipi, s katero delam, drugače kakor pa člani skupine sami.

Ali že veste, kateri team building bi bil ustrezen za vas? Pokličite me na gsm 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net

Povabite me, da za vas izvedem team building

Team building za podjetja na prostem
Namen vsakega teambuldinga je povezovanje ekipe, izboljšanje sodelovanja, aktiviranje skupinske ustvarjalnosti… Lahko pa je to tudi odličen način za uvajanje sprememb, za reševanje kompleksnih problemov, za hitro učenje itn.

Vsak teambuilding je namenjen povezovanju ekipe, poglabljanju zaupanja, aktiviranju skupinske ustvarjalnosti, boljšemu medsebojnemu sodelovanju… Pri organizaciji team buildingov imam 14 letne izkušnje in splača se vam, da me povabite k sodelovanju pri izvedbi izobraževalno razvojnih programov za vaše zaposlene. 

Kontaktirajte me, ter mi predstavite vaše želje, namene in cilje v zvezi s team buildingom. Pokličite me na gsm 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net

Marjan Račnik - ČB

 

Marjan Račnik, certificirani NLP trener, sistemski coach, izvajalec strokovnih in sistemskih team buildingov za podjetja ter avtor knjig o vodenju

 

P.S. Mirne duše mi postavite vprašanje, če v tem članku ne najdete informacije, ki jo iščete.  Pokličite me na gsm 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net