naloge vodje so
Naloge vodje so, da s svojim znanjem, vplivom in pristojnostmi na svojem področju odločanja, olajšuje delo podrejenim. Če mu ni jasno, kako naj to počne, je za svojo ekipo bolj moteč kot pa koristen. 

Naloge vodje so na nek način zelo enostavne. Vodja je odgovoren, da njegova skupina doseže rezultat. Kako? Tako, da vodja z vsem svojim znanjem in pooblastili služi svojim sodelavcem, da na najlažji in najhitrejši možen način opravijo svoje delovne naloge.

Pri vodenju se od vodje pričakuje, da mora opravljati naslednje naloge:

  • načrtovati,
  • nadzirati,
  • organizirati
  • koordinirati,
  • motivirati,
  • delegirati.

 

Spoznaje NLP, najboljšo metodo za osvojitev veščin vodenja in dela z ljudmi

Načrtovanje pomeni postavljanje in doseganje ciljev. Vodji morajo biti povsem jasni cilji skupine, ki jo vodi. V kolikor vodja ciljev ne razume, ima težave z načrtovanjem. Vodja mora razumeti tudi na kakšen način bo cilj realiziran. Za uspešno načrtovanje potrebuje vodja strokovno znanje s področja, ki ga vodi in znanja s področja vodstvenih veščin.

Nadziranje pomeni spremljanje procesa, kako skupina dosega zastavljene cilje. Vodja mora jasno vedeti s katerimi merili lahko presoja, ali skupina dosega ustrezne rezultate. Da bi vodja lahko suvereno nadziral delovni proces, ga mora popolnoma poznati ter razumeti. Za nadziranje potrebuje vodja strokovno znanje s področja, ki ga vodi.

Organiziranje pomeni, da zna vodja opredeliti pot, po kateri bo skupina dosegla cilj ob racionalni uporabi virov ter sredstev. Tukaj se tudi opredeli vloga in pomen vključenih akterjev. Vodja mora razumeti, kdo kaj naredi, kdaj to naredi in kako to naredi. Le s tem lahko suvereno odloča o tem, kako se bo odvijal proces izvedbe. Za suvereno organiziranje potrebuje vodja ključna znanja s področja vodstvenih veščin ter strokovno znanje s področja, ki ga vodi.

Koordiniranje je dejavnost, pri kateri se usklajeno združujejo aktivnosti več ljudi ali več organizacijskih enot, da bi cilj bil dosežen v okviru zastavljenih rokov in predvidenih standardov. Za suvereno koordiniranje potrebuje vodja predvsem znanja s področja vodstvenih veščin ter znanja s področja komunikacije.

Motiviranje je proces spodbujanja delavcev z določenimi sredstvi, da bodo z zadovoljstvom in lastnim pristankom opravljali dane naloge. Da bi vodja to opravilo izvajal suvereno, potrebuje znanja s področja psihologije vodenja ter komunikacijske spretnosti.

Delegiranje je dodeljevanje nalog in odgovornosti kompetentnim zaposlenim. Z delegiranjem dobi zaposleni poleg odgovornosti za izvedbo tudi ustrezne pristojnosti. Pri delegiranju je pomembno, da je odgovornost sorazmerna s pristojnostjo. Večja kot je pristojnost večja je odgovornost in obratno, manjša kot je pristojnost manjša je odgovornost. Za suvereno delegiranje potrebuje vodja strokovno znanje s področja, ki ga vodi, znanja s področja vodstvenih veščin ter znanja s področja komunikacije.

Poleg zgoraj omenjenih nalog pa je nujno, da zmore vodja prevzeti 100% odgovornost, za vse svoje odločitve in za realizacijo zastavljenih ciljev.

V kolikšni meri se strinjate, da zgoraj našteto spada med naloge vodje?

Se vam zdi, da je lahko vodja kdorkoli?

Spoznaje NLP, najboljšo metodo za osvojitev veščin vodenja in dela z ljudmi

 

Zapisal:

Marjan Račnik, >> NLP trener,  >> poslovni trener,  >> izvajalec team building programov,  >> coach,  >> avtor dveh knjig za vodje: Postani najboljši vodja in Postani vodja sprememb  

GSM: 051 362 153

marjan@vodja.net

 

Prijavite se na novičke VODJA.net >>TUKAJ.