izobraževanje

Izobraževanje ob delu je edini pameten način, da si izboljšate znanje, sposobnosti, veščine in kompetence za zaposljivost in za karierno napredovanje. Hkrati s tem tudi ceno na trgu delovne sile. Osvajanju novih znanj in veščin je potrebno načrtno nameniti čas, angažiranje in finančna sredstva. Če ste motivirani za učenje in dodatno izobraževanje, boste malce nižje ne tej strani našli tudi opis, kako delodajalca prepričati, da vam financira dodatno izobraževanje.  

Ali je izobraževanje že vaša načrtna aktivnost?

Izobraževanje za uspeh-1
Izobraževanje ter osebni in karierni uspeh sta si v zelo očitni medsebojni korelaciji, saj bolj kot ste kompetentni in kredibilni na svojem področju dela, višji so lahko vaši prihodki.

Skoraj vsako podjetje in organizacija si želi kompetentne zaposlene. Večina delodajalcev želi pod ugodnimi pogoji pridobiti vrhunski kader. Želijo si, da bi našli zaposlene, ki imajo izjemno znanje in 20 let delovnih izkušenj ter motivacijo in energijo 30 letnikov. Želijo si, da so učinkoviti, da imajo delovne navade, da so inovativni, da so samoiniciativni…Te želje se mi včasih zdijo zelo podobne željam kupcem avtomobilov, ki želijo dobiti za malo denarja najboljši avtomobil. A realnost pravi: kolikor vložiš, toliko imaš.

Drugi izziv so pa iskalci zaposlitve ali pa že dalj časa zaposleni delavci, ki živijo v utvari, da že dovolj znajo. To so osebe, ki jim je dodatno učenje in izobraževanje nekaj povsem odveč. To doživljajo kot nekaj, kar jim krade prosti čas …

Če imate namen delati kariero, potrebujete zanjo boljšo strokovno izobrazbo in tudi druge pomembne veščine. Poleg tujih jezikov sodijo mednje še komunikacija, spretnosti vodenja, ustvarjalno razmišljanje, organizacijske spretnosti, razvoj čustvene inteligence … Pravi blagoslov je, če pridete v podjetje ali organizacijo, ki omogoča ali podpira različna izobraževanja, s katerimi postajate bolj kompetentni. Še posebej to velja, če ste vodja.

Če si izobraževanje ob delu plačate sami, niste nikomur nič dolžni

Najbolj neodvisni ste, če si izobraževanje plačate sami. Če le del prihodkov namenite izboljševanju znanja, nenehno, korak po korak, napredujete. Vlagati vase je najboljša investicija. To govorim iz lastne izkušnje. Že več kot petindvajset let (star sem 56) vsako leto namensko vlagam del prihodkov v izboljševanje svojega znanja. Od nakupov literature, obiskov seminarjev, delavnic do raznih treningov. Prav presenečen sem, koliko novih stvari sem se tako lepo počasi naučil.

Podjetje, kjer sem bil nazadnje zaposlen, niti nisem prosil, da bi mi kaj sofinanciralo. Prvi razlog je bil v tem, da sem se usposabljal na področjih, ki niso bila prioriteta mojega delodajalca. Kot drugo, nisem želel biti njihov dolžnik. Povsem jasno sem se zavedal, da se bom osamosvojil ter odprl lastno podjetje. In to je vedel tudi moj predpostavljeni. Ker mi ni imel za ponuditi kakšnega drugega delovnega mesta, ki bi mi bilo izziv sva se oba postopoma pripravljala na spremembo. Jaz, da bom odšel na svoje, moj nadrejeni, kako bo našel novo osebo za delovno mesto, ki ga bom sprostil. Seveda bi si prizadeval, da mi financirajo ustrezna izobraževanja, če bi imel namero ostati v tem podjetju in v njem graditi kariero.

Zaprosite delodajalca, da vam sofinancira izobraževanje ob delu.

Izobraževanje ob delu
Izobraževanje ob delu je zelo učinkovito, če je hkrati možno nova znanja takoj uporabiti v vsakdanji delovni praksi

Če ste vedoželjni, želite osebnostno rasti in imate namero ostati še dalj časa v organizaciji, je prav, če zaprosite delodajalca, da vam financira dodatno izobraževanje. Še posebej, če gre za znanja ki so koristna za vaše delo v organizaciji. Nič ne morete izgubiti, lahko zgolj pridobite. Tu in tam se zgodi, da se delodajalci prav razveselijo, če se nekdo želi usposabljati v svojem prostem času in je to koristno tudi za organizacijo. Imam kar nekaj primerov, ko sem kandidatom za moja izobraževanja naredil ponudbo, ki so jo predložili v kadrovsko službo. Večina jih je, zaradi močne želje, da se izobraževanja udeležijo, tudi dobila pozitiven odgovor. To je dobra investicija za posameznika kakor tudi za podjetje.

A pozor! Kadar se izobražujete na račun delodajalca, se morate zavedati, da imate s tem tudi obveznost do njega. Investira v vas in povsem upravičeno pričakuje, da se mu bo to povrnilo. Večinoma podjetja takšna sofinanciranja pogojujejo, da ste v primeru enostranske odpovedi delovnega razmerja, dolžni povrniti del “šolnine”, če odidete iz podjetja prej kot v enem ali dveh letih. To je večinoma odvisno od višine investicije v vaše izobraževanje.

Če se kdaj sprašujete, kako prepričati delodajalca, da bi vam to plačal, razmislite o vprašanjih v nadaljevanju. Seveda je nujno, da na njih tudi najdete odgovore. Ravno ti odgovori so tisto, s čimer boste delodajalca prepričali, da se splača investirati v vas in vaše novo znanje.

Preden delodajalcu izrazite željo, da vam plača izobraževanje ob delu, razmislite:

 • Ali ste zadovoljni z delom in se vidite v tej organizaciji še tudi čez tri ali pet let?
 • Ali znate opaziti, kakšne priložnosti se obetajo vaši organizaciji v prihodnosti? Kje bi lahko bilo vaše bodoče mesto znotraj organizacije?
 • Ali veste, s katerimi znanji in veščinami točno se bodo povečale vaše sposobnosti oz. sposobnosti vašega oddelka, tima …?
 • Kaj vse novega boste lahko delali, ko boste osvojili nova znanja in veščine?
 • Kakšna je razlika med vašimi sedanjimi sposobnostmi in med sposobnostmi, ki jih boste razvili na izbranem izobraževanju?
 • Kaj je končni cilj vašega izobraževanja in dodatnega usposabljanja?
 • Kakšne koristi bo imela vaša organizacija, ker boste vi bolj usposobljeni?
 • Ali si v očeh delodajalca zaslužite investicijo v izobraževanje?
 • Če bi bili šef vi, kakšne pomisleke bi imeli ob tovrstnih prošnjah zaposlenih?
 • Katere vaše osebnostne lastnosti in veščine boste z novim znanjem lahko izboljšali?
 • Kako dolgo boste ostali v organizaciji, če vam plačajo izobraževanje?

Ko najdete odgovore na zgornja vprašanja, s katerimi lahko argumentirate upravičenost, da vam organizacija pomaga, se dogovorite za sestanek z odgovorno osebo, ki odloča o tovrstnih zadevah.

Dobro se pripravite na razgovor in izberite ustrezne okoliščine

Ko se dogovarjate za sestanek, poskrbite, da bodo okoliščine čimbolj ustrezne. Izberite takšen dan in takšen del dneva, ko ima ta oseba dovolj časa, da se z njo lahko v miru pogovorite. Vsaka motnja vam zmanjšuje možnosti, da bi bil pogovor za vas ugoden.

Predhodno se pripravite, zberite potrebno dokumentacijo ter naredite načrt izobraževanja. Od programa, v katerega se nameravate vključiti, do načrta, kako boste usklajevali delo in izobraževanje. Bistveno je tudi, da znate jasno predstaviti koristi za organizacijo. Delodajalce večinoma zanima, kaj bodo imeli od tega, če svojim zaposlenim plačajo izobraževanje. Bodite zelo dobro pripravljeni na to. To je odločilno.

Ko boste predstavili svojo idejo, da bi vam plačali izobraževanje, postavljajte odprta vprašanja. Odprta vprašanja so tista, na katera se daje odgovore v obliki razlage. Vprašanja zaprtega tipa so tista, na katera se daje odgovore DA ali NE. Takšnih vprašanj se izogibajte.

Dobra vprašanja so:

 • Kakšne so možnosti, da mi pomagate pri tem, da izboljšam …?
 • Kaj menite o tem, da bi se jaz dodatno usposobil na področju … in s tem podjetju omogočil koristi, kot so: … ?

Ko vas kaj vprašajo, dobro razmislite, preden odgovorite. Če vašo prošnjo zavrnejo, mirno prosite, če lahko razložijo zavrnitev. Ta razlaga vam lahko pomaga, da se boste drugič bolje pripravili. Če ste zelo prepričani, da ima organizacija od vaše boljše usposobljenosti koristi, poskušajte s prošnjo večkrat. Bodite pri tem prijazni a vendar dovolj odločni. V marsikateri organizaciji s prvo zavrnitvijo dejansko preverijo, kako močna je želja sodelavca, da bi se izobraževal. Ko vidijo in spoznajo, da je odločen in

Zapisal:

Marjan Račnik, >> NLP trener,  >> poslovni trener,  >> izvajalec team building programov,  >> coach,  >> avtor dveh knjig za vodje: Postani najboljši vodja in Postani vodja sprememb  

GSM: 051 362 153

marjan@vodja.net