herzbergova teorija motivacije Herzbergova teorija motivacije je model, ki medsebojno loči dve vrsti dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo pri zaposlenih. Model govori o dveh vrstah dejavnikov: HIGIENIKIH in o MOTIVATORJIH.  

Za mnoge vodje, ki jim je uganka, kako motivirati svoje sodelavce, je ta t.i. Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije zanimiv vizualni prikaz ob katerem se zamislijo. Pri tem modelu je avtor jasno opredelil, kaj mora biti izpolnjeno, da se sploh prične dogajati motivacija. To so t.i. HIGIENIKI.

Higieniki so osnova zadovoljstva. Šele, ko so izpolnjeni higieniki, je smiselno ljudem višati zadovoljstvo s stvarmi, ki so MOTIVATORJI. Višanje higienikov ne povečuje zadovoljstva. Če se povišajo higieniki, postanejo po zvišanju sami po sebi umevni. Npr. podvojitev plače je motivacija kakšen mesec, nato pa se tega navadimo. Podvojitev plače ne poveča motivacije za 200%. Je pa dobra plača (recimo vsaj povprečna ali nekoliko višja, kot je v panogi) odlično izhodišče za dodajanje motivatorjev (dodatno usposabljanje, napredovanje, samostojnost in odgovornost…).

Z metaforo si lahko predstavljamo motivacijo kot raketoplan space shuttle. Da lahko raketoplan poleti, je nujno, da mu zagotovite zanesljivo lansirno ploščad, ki stoji na čvrstih temeljih. Temeljni dejavnik motivacije so izpolnjeni higieniki. Dokler zaposlenim ne omogočite razmer, v katerih bodo občutili zadovoljstvo, bo motivacija mnogo nižja, kot si želite. Dobro je, da se tega najprej zaveda vodstvo podjetja, nato pa vodje na operativnem nivoju.

Kaj je res pomembno zaposlenim?

V podjetju Trescon, ki se ukvarja z iskanjem, izborom in razvojem zaposlenih, so v marcu 2009 opravili raziskavo »Motivi za menjavo delodajalca«. Od 525 strokovnjakov, vodij in vodilnih zaposlenih, ki so anketo izpolnili, jih tisti hip le 16% NI razmišljalo o menjavi zaposlitve. 32% jih je zelo intenzivno iskalo »nov izziv«. V anketi so se pokazali motivi in kriteriji, po katerih se slovenski vodje odločajo za zamenjavo službe oz. za nastop službe pri novem delodajalcu.

 1. DOBRO VZDUŠJE V PODJETJU
 2. MOŽNOST KARIERNEGA NAPREDOVANJA
 3. JASNI CILJI PODJETJA
 4. DOBRO SODELOVANJE S SODELAVCI
 5. DOBRA PLAČA
 6. MOŽNOST DODATNEGA USPOSABLJANJA
 7. OSEBNOST NADREJENEGA
 8. SKLADNOST VREDNOT PODJETJA Z VREDNOTAMI ZAPOSLENEGA
 9. VARNOST ZAPOSLITVE

Vir: Trescon d.o.o.

Spoznaje NLP, najboljšo metodo za motiviranje in delo z ljudmi

herzbergova teorija motivacije 1
Herzberg pravi: Denar ni motivator temveč higienik. Higienično je, da zaposleni dobivajo plačo, ki je ustrezna njihovim kompetencam in odgovornostim.

Dejstva o motivaciji, ki bi jih moral poznati vsak vodja

Večina vodij misli, da je denar največji motivator, vendar to ne drži. Denar je motivator le v treh redkih izjemah:

 • denarna nagrada je motivacija le za občasne izjemne dosežke in trud;
 • denarna nagrada je motivacija, če gre za enkratni občutni znesek in ne za napitnino;
 • denarna nagrada je motivacija, če je po frekvenci občasna.

Stvari, ki ljudi motivirajo najbolj, so relativno enostavne in ne stanejo veliko! Od malih do velikih pozornosti, raznih bonitet, iskrenih pohval (npr. objava posameznikovih uspehov na oglasni deski, objava v internem časopisu, …). Enostavne, zabavne in kreativne nagrade učinkujejo najbolj motivacijsko!

Različne ljudi motivirajo zelo različne stvari! Da bi vodje odkrili, kaj ljudi motivira, se morajo zanje iskreno zanimati in jih razumeti. Mnogo vodij zgrešeno misli, da tudi druge ljudi motivira isto kar njih same. To, kar motivira vodje, je običajno pri drugih šele na četrtem ali šestem mestu.

Vodje se pričnejo z motivacijo zaposlenih ukvarjati šele takrat, ko ta izgine. Ključno za vodje naj bo dejstvo: lažje je ohranjati motivacijo, kot pa jo na novo ustvarjati.

Spoznaje NLP, najboljšo metodo za motiviranje in delo z ljudmi

Zapisal:

Marjan Račnik, >> NLP trener,  >> poslovni trener,  >> izvajalec team building programov,  >> coach,  >> avtor dveh knjig za vodje: Postani najboljši vodja in Postani vodja sprememb  

GSM: 051 362 153

marjan@vodja.net