Psihologija vodenja je ključna veščina, ki jo mora poznati in uporabljati vsak vodja. Vodenje je povsem nov, skorajda samostojen poklic, kjer se vodjevo strokovno in tehnično znanje pomakne na drugo mesto, pod VODENJE, ki za vodjo postane opravilo številka 1.