jp asi 2019
JP ASI 2019 je razpis, kjer lahko podjetja, upravičenci subvencije, izredno kvalitetno izkoristite odobrena sredstva za razvoj novih kompetenc pri starejših od 45 let. To je generacija zaposlenih, ki ima izkušnje, znanje in modrost.

JP ASI 2019 – celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile je odličen projekt, za katerega sem prepričan, da se subvencionirana sredstva iz javnih sredstev lahko izredno koristno uporabijo.

Zakaj to menim?

Ker sva pri prejšnjem razpisu JP ASI 2017 bila upravičenca takšnega programa, kot samostojna podjetnika tudi jaz in moja žena Darija Račnik, ki sva si s tem financirala izobraževanja s področja digitalnega marketinga. Zakaj sva se odločila ravno za to področje? Ker sva na tem področju bila oba, kot podjetnika, najmanj usposobljena.

O digitalnem marketingu sva vedela pred tem precej malo in mnogo zelo pomembnih zadev nama ni bilo jasnih. Seveda zaradi teh izobraževanj še nisva postala profesionalca, a sva vložek, vsak 1 800 EUR, zagotovo zelo dobro uporabila in se naučila mnogo pomembnih zadev, ki so nujne za marketing. Oba z ženo sva zelo vesela in zadovoljna, da sva se na ta razpis prijavila. Oba se tudi zahvaljujeva državi Sloveniji ter EU za to finančno podporo.

To je ena izkušnja v zvezi z JP ASI, druga pa je, da sva bila v tem programu za nekaj podjetij tudi izvajalca programa. Ker se oba ukvarjava s poslovnimi izobraževanji in coachingi sva kontaktirala nekaj podjetij v Štajerski regiji, ki so bila izbrana za sofinanciranje programa 45+.

Nekaj od njih naju je res povabilo na razgovore ter k oddaji ponudb, v šestih podjetjih pa so naju tudi izbrali za dejansko izvedbo. In pri tem sva se prepričala, da drži ,..

…starejši zaposleni so res izjemen kapital podjetja.

Ker sva oba z Darijo bila precej časa zaposlena (20 let) v proizvodnih podjetjih, je najina prednost, da naju zaposleni precej hitro sprejmejo za “svoje”. Najina prednost je tudi, da zelo dobro razumeva namen tega programa in kako je potrebno v zvezi s tem izvajati administrativna opravila (najava in izvedba dogodkov, vnašanje poročil v aplikacijo Sklada itn).

Če je vaše podjetje upravičeno do sofinanciranja razvojno – izobraževalnih programov za JP ASI 2019, celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, se lahko za nekatere programe iz sklope  B2 ( udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene) in B3 (usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih) obrnete name (051 362 153) ali na mojo ženo Darijo Račnik (031 548 066).

Za katere vsebine se lahko obrneta na naju:

Marjan Račnik izvajam programe:

jp asi 2019 aktivno staranje delovne sile
Starejši zaposleni se radi učijo v učnih delavnicah, kjer lahko aktivno sodelujejo in kjer lahko nova znanja skozi praktične primere povezujejo s svojimi bogatimi izkušnjami.
 • Učinkovito vodenje in vplivanje na druge
 • Karizma in motivacija
 • Poslovna komunikacija (pri vodenju, v prodaji, na sestankih, pri pogajanjih …).
 • Javno nastopanje
 • Upravljanje s stresom
 • Reševanje konfliktov
 • Motivacija
 • Mentorstvo in usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu
 • Učinkovito reševanje problemov
 • Timsko delo – povezovanje delovne ekipe v sodelujoč team
 • Ustvarjalno razmišljanje in inovativnost.
 • Uporaba nevrolingvističnega programiranja pri vodenju, v prodaji … . To pomeni tudi možnost vključitve v standardni trening >>NLP Praktik.

Način dela oziroma izvedbe: predavanje, učna delavnica, situacijski coaching, team building s strokovnim izobraževanjem za skupine in situacijsko delo s posamezniki ali manjšimi skupinicami.

Moja spletna stran: www.vodja.si

GSM 051 362 153, mail: marjan@vodja.net 

jp asi 2019
Mnogi starejši zaposleni, ki jim je program JP ASI pravilno predstavljen, se z veseljem udeležujejo izobraževanj, v katera so vključene vsebine, ki jim predstavljajo korist in smisel.

 

Darija Račnik izvaja programe:

 • Varovanje zdravja na delovnem mestu (preventivni in kurativni program).
 • Odpravljanje strahov in omejitev – razvoj osebnega potenciala.
 • Upravljanje s stresom in uravnoteženje zasebnega in poslovnega življenja.
 • Tehnike sproščanja za odpravo stresa in travm iz preteklosti.
 • Zmanjševanje/odpravljanje dejavnikov in vzrokov, ki povzročajo neobičajno bolniško odsotnost (zloraba bolniške odsotnosti zaradi »nevidnih« sistemskih razlogov v podjetju).
 • Izgradnja zdrave samopodobe in avtentičnosti
 • Motivacija za vseživljenjsko učenje
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Uporaba nevrolingvističnega programiranja pri vodenju, v prodaji … . To pomeni tudi možnost vključitve v standardni trening >>NLP Praktik.

Način dela oziroma izvedbe: učna delavnica, situacijski coaching, moderirana situacijska delavnica s posamezniki ali manjšimi skupinicami.

Darjina spletna stran: www.harmonija.biz

GSM 031 548 066, mail: darija.racnik@harmonija.biz

JP ASI 2019, celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile je odlična priložnost za razvoj kadra, ki jo je vredno dobro izkoristiti

 

Pri tam vam lahko zagotovo ponudim dobro storitev, s katero boste zadovoljni delodajalci kakor tudi zaposleni, ki so upravičenci tega programa.

Kontaktirajte me na GSM 051 362 153 ali na mail: marjan@vodja.net 

 

Zapisal:

Marjan Račnik, >> NLP trener,  >> poslovni trener,  >> izvajalec team building programov,  >> coach,  >> avtor dveh knjig za vodje: Postani najboljši vodja in Postani vodja sprememb  

GSM: 051 362 153

marjan@vodja.net